Úvěrová politika ČSOB - Poštovní spořitelny

Title Alternative:The Credit Policy of The Post Office Savings Bank
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with history and development of Czech banking system and credit policy of banks. It focuses especially on Czechoslovak Trading Bank - Post Office Savings Bank, its development and services. It defines the fundamental terms, which are concerned with all questions of granting credit. It introduces the Client Informations Registres and is indicative of procedur, which banks exercise by lending. This bachelor thesis is declaratory of all fundamental credit policy rules of Post Office Savings Bank. In conclusion it describes all of its credit products including interest rates and other bank charges. One of the products is described on concrete applicant. The aim of this work is clearing all problems of credits and application the knowledge to concrete products of Post Office Savings Bank.
Tato bakalářská práce se zabývá historií a vývojem českého bankovnictví a úvěrovou politikou bank. Zejména se zaměřuje na ČSOB - Poštovní spořitelnu, její vývoj a služby. Definuje základní pojmy týkající se celé problematiky poskytování úvěrů. Seznamuje čtenáře s registry klientských informací a naznačuje postup, který banky uplatňují při schvalování úvěrů. Snaží se vysvětlit všechna základní pravidla úvěrové politiky Poštovní spořitelny. Na závěr popisuje všechny její úvěrové produkty včetně úrokových sazeb a dalších poplatků, z nichž jeden rozebírá na konkrétním případu klienta, který žádá o půjčku. Cílem této práce je objasnit celou problematiku úvěrů a zároveň poznatky aplikovat na konkrétní produkty Poštovní spořitelny.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 66 s., 12s. obr. příloh
Subject(s)
applicant, bank register, consumer lending, credit contract, credit drawing, credit policy, credit purpose, funding, interest rate, bankovní registry, čerpání úvěru, spotřebitelský úvěr, účel úvěru, úroková sazba, úvěrová politika, úvěrová smlouva, zajištění, žadatel
Citation
ISSN
ISBN