Problémy s chováním u dětí se specifickými poruchami učení a chování

Title Alternative:Problems with Behaviour by Children with Specific Learnig Disabilities and Behaviour
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis focuses on behavioural problems among younger school-age children with specific learning disabilities and specific behavioural disorders. The thesis is grounded on the current state at basic schools in standard type classes (individual integration) and in special classes (group integration). The objective of the thesis was to ascertain the frequency and to analyse behavioural problems in children with specific learning disabilities and behavioural disorders.
Bakalářská práce se zabývala problémy s chováním u dětí mladšího školního věku se specifickými poruchami učení a specifickými poruchami chování. Vycházela ze současného stavu na základních školách, a to ve třídách běžného typu (individuální integrace) a ve speciálních třídách (skupinová integrace). Cílem bylo zjištění četnosti a analýza problémů s chováním u dětí se specifickými poruchami učení a chování.
Description
katedra: KSS; rozsah: 69 s., 22 s. příloh
Subject(s)
specific learning disability, specific behavioural disorder, attention disorder, impulsiveness, hyperactivity, aggressiveness, younger school age, frustration, multi-factor causes, heredity, motorics, neurotic symptoms, psycho-social standing, motivation, emotional disorders, communication problems, self-concept, self-esteem, stimulation, educational methods, educational approach, style of education, daily regime, relaxation, leisure time activities, specifická porucha učení, specifická porucha chování, porucha pozornosti, impulzivita, hyperaktivita, agresivita, mladší školní věk, frustrace, multifaktoriální příčiny, dědičnost, motorika, neurotické příznaky, psychosociální postavení, motivace, emoční poruchy, problémy v komunikaci, sebepojetí, sebevědomí, stimulace, výchovné postupy, výchovný přístup, styl výchovy, denní režim, relaxace, zájmová činnost
Citation
ISSN
ISBN