Analýza souladu učebnice českého jazyka pro 8. ročník základní školy s požadavky RVP

Title Alternative:Analysis of the textbook of the Czech language for the 8th class of the elementary school according to Frame educational program
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this diploma thesis is to determine compliance of educational content presented in the two most widely used textbooks of Czech language for the 8th class of elementary school with the requirements of the Framework Educational Programme for Elementary Education. A questionnaire survey was helped to identify the most widely used textbooks of Czech language for the 8th class of elementary school as well as teachers?opinions on these textbooks. Four criteria were chosen for the assessment: graphic design of books, contents of motivational texts and texts in tasks, types of exercises and links to other subjects. On the basis of detected deficiencies there were created suggestions for amendments of the textbooks that would offset the deficit.
Cílem této práce je zjištění souladu vzdělávacích obsahů prezentovaných ve dvou nejpoužívanějších učebnicích českého jazyka pro 8. ročník základních škol s požadavky Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Prostřednictvím dotazníkového šetření byly zjištěny nejen nejpoužívanější učebnice českého jazyka pro 8. ročník základních škol, ale i názory učitelů na tyto učebnice. K posouzení byla zvolena čtyři kritéria: grafické zpracování učebnice, obsahy motivačních textů a textů v úlohách, druhy cvičení a odkazy na jiné předměty. Na základě zjištěných nedostatků byly vytvořeny návrhy na doplnění učebnic, které by deficit kompenzovaly.
Description
katedra: KCH;
Subject(s)
czech language, types of exercises, graphic design, key competencies, motivational texts, links to other subjects, framework educational programme for elementary education, textbooks, český jazyk, druhy cvičení, grafické zpracování, klíčové kompetence, motivační texty, odkazy na jiné předměty, rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání, učebnice
Citation
ISSN
ISBN