Využití netradiční druhotné suroviny v oděvu

Title Alternative:USE OF A NON-TRADITIONAL SECONDARY RAW MATERIAL IN CLOTHING
Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím netradiční druhotné suroviny v oděvu. Literární průzkum zpracovává ekologické počínání současného módního průmyslu. V experimentální části je navržena a charakterizována netradiční druhotná surovina pro zhotovení plošné textilie, která je posléze zpracována navrženými tradičními výrobními technologiemi do podoby plošných textilií. Vzorky textilií zhotovené nejsnáze proveditelnou technologií jsou předloženy skupině respondentů k ohodnocení jejich omaku a estetického dojmu. Na základě výsledků jejich hodnocení je navržena oděvní kolekce, ve které je textilie z netradiční druhotné suroviny využita.
Description
84 s., 43 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
sheet textiles, secondary raw materials, plošné textilie, druhotné suroviny
Citation
ISSN
ISBN