Domácí zabezpečovací systém pomocí mobilního telefonu

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou komlexního bezpečnostníhosystému, který je konfigurovatelný přes WPF aplikaci a ovladatelnýpřes mobilní aplikaci. Jádro systému tvoří open-source platformaArduino a GSM GPRS modul. Úvodem se práce zabývá teoriíohledně bezpečnostních systémů, dále pak programováním v ArduinoIDE, Visual Studiu a Android Studiu. Podstatou je samotnýnávrh systému, tedy od výběru komponentů, napsání algoritmu,návrhu plošného spoje až po otestování systému. Výsledkem je jednoduchýkomplexní bezpečnostní systém, který je konfigurovatelnýpřes WPF aplikaci a ovladatelný přes mobilní aplikaci. Vytvořenéřešení umožňuje sestavit jednoduchý bezpečnostní systém, kterýbude vhodný k zabezpečení rodinného domu proti vykradení.
The aim of this work is security system with open-source platformArduino and GSM GPRS module. The system is controllable bymobile phone and configurable by WPF aplication. The introductionof work is focused on security systems, open-source platformArduino, GSM GPRS module, programming in the Visual Studioand Android Studio. The essence of the work is proposal securitysystem, which contains selection of components, write the algorithm,design of DPS and test the system. The result of the work issimply security system for securing a family home.
Description
Subject(s)
SIM800L, Arduino, bezpečnostní systém, Arduino a Visual Studio, Android Studio, SIM800L, Arduino, security system, Arduino and Visual Studio, Android Studio
Citation
ISSN
ISBN