Analyzátor CAN sběrnice

Title Alternative:CAN bus Analyser
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis describes design and realization of the CAN bus analyser. The main goal was to create a broadly undemanding device (concerning easy servicing, small size and low consumption). The theoretical part concerns basic characteristics of the CAN protocol, its physical and data link layer. The practical part deals with the analyser itself. First, it concentrates on the hardware solution, which is followed by the software solution. The hardware of the analyser is an electronic device operated by a microcontroller, which implements physical connection with the CAN bus and the USB bus. The software solution consists of a firmware for the microcontroller and a user interface for PC, which is used to control the analyser and to display the output from the CAN bus.
Tato diplomová práce popisuje návrh a realizaci analyzátoru CAN sběrnice. Hlavním cílem bylo vytvořit zařízení, které bude všestranně nenáročné. A to jak na obsluhu, tak na rozměry a spotřebu. Rovněž mělo být snadno připojitelné k osobnímu počítači. V teoretické části jsou popsány vlastnosti a funkce CAN protokolu, jeho fyzické a linkové vrstvy. Praktická část se zabývá samotným analyzátorem. Nejprve se zaměřuje na jeho hardwarové řešení, následně na řešení softwarové. Hardwarem analyzátoru je elektronické zařízení, řízené mikrokontrolérem, realizující fyzické připojení ke sběrnicím CAN a USB. Softwarové řešení se skládá z firmwaru pro mikrokontrolér a uživatelského rozhraní pro PC, které slouží k ovládání analyzátoru a k zobrazování výstupů z CAN sběrnice.
Description
katedra: KMS; přílohy: CD-ROM; rozsah: 74
Subject(s)
data-analyser, serial bus, can bus, can protocol, at90can128, analyzátor, sériová sběrnice, can sběrnice, can protokol, at90can128
Citation
ISSN
ISBN