ŠPITZE - variabilní oděvní a interiérové kompozice inspirované krajkou

Title Alternative:ŠPITZE - variable system of textile pieces in fashion and interior design inspired by lace
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce vychází z řady děl předních světových designérů 21. století. Každá z jejich prací měla vliv na výsledný koncept této bakalářské práce. Cílem bylo propojit tradiční textilní výrobní odvětví krajky a materiály zpracované novými efektivnějšími způsoby. Výsledkem práce je variabilní plstěný dílec ŠPITZE, vytvořený pomocí průmyslového laseru, jehož využití je určeno pro oděvní i interiérové textilní kompozice. Vývoj konceptu této bakalářské práce je detailně popsán na následujících stranách.
This bachelor thesis is based on a number of works by the world's leading designers of the 21st century. Each of their works had an influence on the final concept of this thesis. The objective was to link traditional textile industry of lace and materials produced new and more effective ways. Result of this work is a variable component felt ŠPITZE, created by an industrial laser, whose use is intended for clothing and interior textile pieces. Development of the concept this bachelor thesis is described in detail on the following pages.
Description
katedra: KDE; přílohy: 1 CD; rozsah: 76 s. (50 532 znaků)
Subject(s)
špitze, variabilita, krajka, dílec, tradice, plsť, laser, kompozice, špitze, variability, lace, component, tradition, felt, laser, pieces
Citation
ISSN
ISBN