Systém pro řízení obráběcích strojů LinuxCNC

Abstract
Tato bakalářská práce má za cíl uvést do problematiky CNC strojů, předevšímjejich možnosti řízení. Porovnat dostupná řešení pro řízení. V praktické části sezaměřím na uvedení řídícího systému na skutečný stroj a odzkoušení možného využitíve výrobě. Dále řeším nastavení pro automatickou výměnu nástroje.
This bachelor thesis aims to introduce into the CNC machines, especially theircontrol options. Compare available solutions for control. In the practical part I will focus on the settup control system on a real machine testing of possible use in production. Further I deal with setting for automatic tool change.
Description
Subject(s)
řízení CNC strojů, řídicí systém LinuxCNC, doplnění uživatelského prostředí, automatická výměna nástroje, CNC machines, control system LinuxCNC, supplementing user interface, automatic tool change
Citation
ISSN
ISBN