Downův syndrom a učitelky mateřských škol

Title Alternative:Down Syndrome and Nursery Teachers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou dětí s Downovým syndromem. Cílem bakalářské práce je charakterizovat problematiku dětí s Downovým syndromem, a porovnat vědomosti učitelek běžných mateřských škol a mateřských škol speciálních o Downově syndromu a zjistit rozdíly v názorech těchto učitelek na školskou integraci dětí s Downovým syndromem. Na počátku teoretické části bakalářské práce je vymezen pojem mentální retardace. V další kapitole je rozpracována problematika Downova syndromu jeho historie, vznik, fyziognomie a zdravotní problémy osob s Downovým syndromem, pozornost je věnována také narození a vývoji dítěte s Downovým syndromem. Ve třetí kapitole je vymezen pojem integrace, se zaměřením na školskou integraci. V empirické části bakalářské práce je popsán průzkum, který byl realizován prostřednictvím dotazníku. Zkoumaný vzorek tvořily učitelky z 8 běžných mateřských škol, kde se nachází celkem 5 speciálních tříd, a ze dvou mateřských škol speciálních, které se nacházejí v trutnovském a náchodském regionu. Průzkum ukázal, že vědomosti učitelek z běžných mateřských škol o Downově syndromu jsou srovnatelné s vědomostmi učitelek ze speciálních tříd běžných mateřských škol a z mateřských škol speciálních. Taktéž názory na školskou integraci dětí s Downovým syndromem byly u respondentek obdobné.
Description
65 s., 3 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
Down syndrome e, mental retardation n, preschool teachers s, Downův syndrom m, mentální retardace e, učitelé mateřských škol l
Citation
ISSN
ISBN