Dynamicko-mechanické vlastnosti kompozitních materiálů s krátkovlákným čedičem

Title Alternative:Dynamic - mechanical properties of composite materials with short fibres basalt
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předložená bakalářská práce se zabývá využitím odpadových čedičových vláken v kompozitu. Z tohoto důvodu je experiment sestaven tak, že odpadový materiál je smíchán spolu s Lukosilem M130 a z výsledného materiálu jsou pak připraveny vzorky o různých tloušťkách u kterých jsou zkoumány výsledné vlastnosti kompozitu. V teoretické části jsou zpočátku obecně charakterizovány vlastnosti kompozitních materiálů. Podrobněji je zde popsána výroba, použití a vlastnosti čedičových vláken, ale také Lukosil M130 využit v matrici. Experimentální část je zaměřena na přípravu a výrobu kompozitního materiálu z krátkovlákenného čedičového odpadu a také na zkoušení připraveného materiálu pomocí dynamicko - mechanické analýzy.
This thesis deals with usage of waste basalt fibres in composite. Therefore the experiment was assembled so that waste material is mixed with Lukosil M130 and samples of varied thickness are prepared. The samples are subsequently examined and result features are obtained. In the beginning of the theoretical part are characterized composite materials attributes. Production, usage and attributes of basalt fibres are described in depth. Moreover, the usage of Lukosil M130 in a die. Experimental part focuses on the preparation and production of composite material made of shortfibre basalt waste. This part also illustrates testing of the prepared material using dynamic - mechanical analysis.
Description
katedra: KTM;
Subject(s)
kompozitní materiály, čedičová vlákna, dynamicko - mechanická analýza, composite materials, basalt fiber, dynamic - mechanical analysis
Citation
ISSN
ISBN