Podpora dětské fantazie s využitím literatury

Title Alternative:Developing Children's Imagination trough Literature
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work concerns with development and support of fantasy of younger schooling children. It aims at methods developing fantasy, influence of environment and personality of facilitator´s creative work. Its practical part is aimed at work with children in a city library on the Night with Andersen. The goal of the work is illustratively show how to apply the creative methods into one of the unconventional free time activities.
Tato práce se zabývá rozvojem a podporou fantazie u dětí mladšího školního věku. Zaměřuje se na metody rozvoje fantazie, vliv prostředí a osobnost facilitátora při tvořivé práci. Praktická část je zaměřena na práci s dětmi v městské knihovně během Noci s Andersenem.Cílem práce je názorně ukázat, jak lze aplikovat tvořivé metody do jedné z netradičních volnočasových aktivit.
Description
katedra: KPP; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 47 s. (70 123 znaků)
Subject(s)
imagination, child, creative methods, creative environment, facilitator, night with andersen, literature, creative writing, creation of text, art methods, imaginace, dítě, tvůrčí metody, tvůrčí prostředí, facilitátor, noc s andersenem, liteatura, tvůrčí psaní, torba textu, výtvarné metody
Citation
ISSN
ISBN