Podpora malého a středního podnikání z prostředků státního rozpočtu ČR

Title Alternative:The Support of Small and Medium Enterprises from The State Budget of Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The goal of submitted thesis {\clqq}The Support of Small and Medium Enterprises from State Budget of Czech Republic`` is to describe and analyze business support in Czech Republic. It focuses on business support for small and medium enterprises, mainly trough ČMZRB. The target of this thesis is to evaluate the efficiency of realised project. Before the analyze and evaluation there is a description of small and medium enterprises and thein role in economy, actual situation of business and the systém of business support in Czech Republic. Evaluation is made in two levels, first evaluation of efficiency of support realized by ČMZRB, second evaluation with economic measures from the view of governmental goals in the area of SMEs. Most of analized data was taken from ČMZRB, MPO and ČSÚ.
Předmětem diplomové práce je popis systému a analýza podpor podnikání v České republice. Zaměřuje se na podpory podnikání poskytované malým a středním podnikatelům, zejména prostřednictvím ČMZRB. Cílem diplomové práce je zhodnocení efektivnosti dosavadních projektů. Analýze a hodnocení předchází charakteristika malého a středního podnikání a jeho role v ekonomice, aktuálního stavu podnikání a systému podpor podnikání v ČR. Hodnocení efektivnost je provedeno ve dvou rovinách, zaprvé hodnocení podpor poskytnutých ČMZRB, a zadruhé pomocí ekonomických ukazatelů z hlediska programových priorit vlády v oblasti MSP. Většina analyzovaných dat byla získána od ČMZRB, MPO a ČSÚ.
Description
katedra: KEK; rozsah: 62 s., 9 s.
Subject(s)
business support, business, small and medium enterprises (sme), efficiency, podpora podnikání, podnikání, malé a střední podniky (msp), čmzrb, efektivnost
Citation
ISSN
ISBN