Využití standardní zvukové karty při výuce zpracování signálu

Title Alternative:Using a standard sound card for teaching signal processing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce je prozkoumat možnosti alternativního využití standardní zvukové karty. Hlavní oblastí bude zachytávání a zobrazování elektrických signálů. K tomuto účelu zkoumání poslouží aplikace, která bude fungovat jako jednoduchý osciloskop a generátor funkcí využívající právě zvukové karty. Velkou částí této práce je tedy vývoj takové aplikace. Práce obsahuje pojednání o zvukových kartách dostupných na trhu. Součástí je také popis dostupných osciloskopů a jejich porovnání. Dále je zde popsán způsob zachytáváním a přehráváním zvuků v operačním systému MS Windows. V závěru práce jsou uvedeny výsledky testování vytvořeného osciloskopu na různých úlohách. Práce obsahuje zhodnocení použitelnosti osciloskopu a jeho dosažených parametrů.
This bachelor thesis´s purpose is to explore posibilities of alternative usage of standard sound card. Main part is about catching and displaying electrical sinals. For this purpose there will be made an aplication working like simple oscilloscope and signal generaor using sound card. Developing this aplication is the biggest part of this thesis. It includes elaboration of sound cards available to buy on present market. It also compares oscilloscopes on present market. At next there is described a way of recording and playing sounds in operating system MS Windows. At the end of this thesis there are results of testing the made oscilloscope on various excercises. And there is also evaluated the useability of this oscilloscope and its parameters.
Description
katedra: ITE; přílohy: 1 CD; rozsah: 43 s. (37 372 znaků bez mezer)
Subject(s)
oscilloscope, sound card, recording sounds, playing sounds, sound card oscilloscope, osciloskop, zvuková karta, záznam zvuku, přehrávání zvuku, osciloskop ze zvukové karty
Citation
ISSN
ISBN