Geografická analýza sítě turistických cest v CHKO Jizerské hory

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Práce se zabývá zdokumentováním stavu vybraných turistických tras v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Zkoumán byl jejich technický stav,turistické značení a úroveň vybavenosti doplňkovými službami jako jsou občerstvení, možnosti parkování atd. Zjištěné skutečnosti byly zanalyzovány a pomocí GIS zaneseny do map. Dále bylo zjišťována využitelnost těchto tras pro vozíčkáře a výsledky byly porovnány s existující starou mapou zabývající se tímto tématem. V práci je navržena další vozíčkářská trasa. Závěrem jsou předloženy konkrétní návrhy na zlepšení trasy jak technického stavu tak vybavení.
The thesis deals with documenting the condition of selected touristroutes in the PLA Jizera Mountains. Their technical condition was studied,signposting and the level of additional services such as sandwich bars,parking facilities etc. The findings were analyzed and entered into the GISmaps. It was also investigated the usefulness of this route for wheelchairusers, and the results were compared with the existing old map for wheelchairusers. Another wheelchair route is proposed. Finally, it is submitted concreteproposals to improve the technical condition of the route and equipment.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN