Dodávky redukovaných modulů do Poznaně

Title Alternative:Door-parts deliveries to Poznaň
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem diplomové práce je navrhnout a ekonomicky vyhodnotit možné způsoby dodávek dílů z české firmy do Poznaně v Polsku. Práce je zpracována ve společnosti MEritor LVS Liberec Liberec a.s., která je dodavatelem dveřních modulů pro firmu Škoda Auto a.s. a její montážní závod ve městě Poznaň v Polsku. DP je členěna na část teoretickou, která je zaměřena na popis metod a přístupů, které firma Meritor využívá při řízení a organizaci své výroby. Druhá, praktická část, se zabývá navrženými logistickými koncepty a jejich ekonomickou analýzou. DP je založena na informacích a materiálech získaných v oddělení logistiky firmy Meritor.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN