Využití specifických forem cestovního ruchu v Libereckém kraji

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o specifických formách cestovního ruchu, které se využívají v Libereckém kraji. Krátce definuje Liberecký kraj a v něm využití svatebního kongresového turismu, svatebního a gastronomického cestovního ruchu, horolezectví a temného cestovního ruchu. Podrobněji je zaměřena na golfovou turistiku, kde vymezuje její historii i pravidla. Stručně tu jsou charakterizována jednotlivá hřiště Libereckého kraje a ve vlastním výzkumu jsou podrobně rozebrána a zhodnocena dvě vybraná golfová hřiště, která jsou následně porovnána. Získané poznatky z této analýzy jsou pak zhodnoceny a v konečné fázi je navrhnuto doporučení pro zlepšení pozice Golf Resortu v České Lípě na trhu.
This bachelor thesis deals with specific forms of tourism, which are used in the Liberec region. It briefly defines the Liberec region in terms of tourism and the use of wedding tourism, mountaineering and dark tourism. It focuses, more specifically, on golf tourism, where it defines its history and rules. Briefly, individual golf courses in the Liberec Region are characterized in this thesis. Two of the selected golf courses are elaborated and evaluated in my own research and then they are compared. The knowledge gained from this analysis is evaluated and recommendations for improving of the position of the Golf Resort in Česká Lípa on the market are suggested in the final phase of this bachelor thesis.
Description
Subject(s)
Cestovní ruch, golf, golfová turistika, Golf Resort Česká Lípa as, Malevil sro, specifické formy cestovního ruchu, Golf, golf tourism, Golf Resort Česká Lípa as, Malevil sro, tourism, specific forms of tourism
Citation
ISSN
ISBN