Využití textilie v monitorování životního prostředí metodou LIBS

Title Alternative:Use of textilie in environment monitoring by LIBS method
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá ověřením možnosti aplikace spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS) pro analýzu textilie s obsahem prachu. Zjištění množství prachu na povrchu vybrané textilie v průběhu času bude prováděno za pomoci spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS) a emisní optickou spektroskopií s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES). Teoretická část obsahuje základní informace o prvkové analýze, toxikologii, laserech a možnostech využití metody LIBS a ICP OES se zaměřením na textil.
 V experimentální části bude provedeno zjištění množství prvků v připravené kalibrační řadě pomocí standardní analýzy, kterou je emisní optická spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES). Experimentální vzorky prskavek budou připravené během provedených experimentů. Následně proběhne proměření textilie s částicemi prachu pomocí metody LIBS. Výsledky budou diskutované a porovnané v závislosti na čase a vzdálenosti od místa zapalování. V závěru práce bude uvedeno množství zachyceného prachu na textilie předem určeným způsobem a jeho vliv na živé organismy.
Description
83 stran :ioustrace (některé barevné), tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
laser spectroscopy, baryum, baryum, laserová spektroskopie
Citation
ISSN
ISBN