Plazmová úprava polymerních materiálů pro zlepšení povrchových vlastností při lepení

Title Alternative:Plasma modification of polymer materials to improve the surface properties and the adhesive
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this work is to improve the surface properties of polymers (PE, PP) by plasma surface treatment. The low pressure microwave plasma in a downstream configuration was used for surface treatment of polymers. The three types of material HDPE (high density polyethylene), UHMW-PE (ultra high molecular weight polyethylene) and PP (polypropylene) were examined. The change of surface properties were determined by the following measurements: measuring of surface energy by means of special test ink, droplets wetting angle measurement method and measuring of the strength of adhesion to the polymer adhesive by tensile test.
Cílem této práce je zlepšení povrchových vlastností polymerů (PE, PP) pomocí plazmové úpravy povrchu. Pro povrchové zpracování polymerů byla využita mikrovlnná nízkotlaká plazma v downstream konfiguraci. Zkoumány byly tři druhy materiálu a to HDPE (vysokohustotní polyetylén), UHMW-PE (polyetylén s ultravysokou molekulovou hustotou) a PP ( polypropylen). Změny povrchových vlastností byly určovány měřením změny povrchové energie pomocí speciálních testovacích inkoustů, měřením úhlu smáčivosti kapkovou metodou a měřením síly adheze lepidla k polymeru odtrhovou zkouškou.
Description
katedra: KMT; přílohy: 1xCD; rozsah: 58
Subject(s)
adhesion, wettability, surface energy, polyethylene, polypropylene, adheze, smáčivost, povrchová energie, polyetylén, polypropylen
Citation
ISSN
ISBN
Collections