Multikulturní ošetřovatelství

Title Alternative:Multicultural Nursing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My Bachelor theme deals with multicultural nursing. For the big extension of this topic, I focused on one of the most representative cultural minorities in the Czech Republic -Gipsies. The work is in three parts. The first part deals with the explanation of the concept of multicultural nursing as transculture, ethnicity, nation, Gipsy studies, culture, minority groups, majority group, etc. a conceptual model called the Model of the Rising Sun as Sunrise model by Madeleine Leininger. The next chapter is about theGipsy Culture. Here I describe the history of the Gipsy, their arrival in Europe, living, traditions, ways of life. The third part of my job is the research part. The research area is focused on two parts. Questionnaires were distributed to medical staff, so many GypsiesThere exist undergraduate thesis on the nursing care of the Gipsy minority, but always is a research often conducted from the point of view of medical staff. I am engaged in research and the Gipsy. Questionnaires for Gipsies, I handed out with the help of Liberec? Gipsies comunity field. Collection pronihal questionnaire so that I am with field staff attended the Gipsy?s household, where I gave questionnaires to fill out. Questionnaires for health staff have been distributed in the Regional hospital and hospital Jablonec nad Nisou. Annexes work at the moment are photos from Gipsy?s Museum in Brno, is the only one in Europe. The goal was to acquaint the reader with a nurse, and multicultural issues Gipsy?, find satisfaction in the provision of nursing furnace medical staff and health professionals to identify approaches to Gipsy? Patients.
Bakalářská práce se zabývá multikulturním ošetřovatelstvím. Pro velkou rozsáhlost tohoto tématu jsem se zaměřila na jednu z nejvíce zastoupených kulturních menšin v České republice a tou jsou Romové. Práce se dělí na tři části. V první části se zabývám vysvětlením pojmů z multikulturního ošetřovatelství jako je transkultura, etnikum, národ, romistika, kultura, minoritní skupina, majoritní skupina atd. a koncepčním modelem, který se nazývá Model vycházejícího slunce též Sunrise model od Madelaine Leininger. Další kapitola je o romské kultuře. Zde popisuji historii Romů, jejich příchod do Evropy, bydlení, tradice, způsob života. Třetí částí práce je výzkumná část. Výzkumná oblast je zaměřena na dvě části. Dotazníky byly rozdávány jak zdravotnickému personálu, tak romské menšině. Existuje mnoho bakalářských prací na téma poskytování ošetřovatelské péče romské menšině, ale vždy je výzkumná část prováděna z úhlu pohledu zdravotnického personálu. Já jsem prováděla výzkum i pro romskou menšinu. Dotazníky pro romskou menšinu jsem rozdávala s pomocí Libereckého romského sdružení v terénu. Sběr dotazníků probíhal tak, že jsem s terénní pracovnicí navštěvovala romské domácnosti, kde jsem dotazníky dávala k vyplnění. Dotazníky pro zdravotnický personál byly rozdávány v Krajské nemocnici Liberec a nemocnici Jablonec nad Nisou. V přílohách práce se nacházejí fotografie z Romského muzea v Brně, které je jako jediné v Evropě. Cílem práce bylo seznámit čtenáře s multikulturním ošetřovatelstvím a romskou problematikou, zjistit spokojenost romské menšiny při poskytování ošetřovatelské péče zdravotnickým personálem a zjistit přístup zdravotníků k romským pacientům.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 75 s.
Subject(s)
romanies, roma ethnic group, multicultural, transcultural, nursing care, romové, romská menšina, multikulturní, transkulturní, ošetřovatelství
Citation
ISSN
ISBN