Vypracování střihové dokumentace modelového řešení kalhot pro tělesně postižené děti a mládež pomocí CAD systému AccuMark

Title Alternative:Working out of design documentation of trousers model solution for hadicapped children and teenagers by the help of CAD system AccuMark
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zaměřuje na modelové řešení kalhot pro tělesně postižené děti, upoutané na vozíček, a zpracování střihové dokumentace daného modelu pomocí CAD systému. Práce charakterizuje druhy tělesného postižení, tělesně postižené a oděvy pro tyto lidi. Pojednává také o vhodnosti jeansových kalhot pro handicapované a uvádí modelové návrhy těchto kalhot. Základní konstrukce byla vytvořena pomocí funkce MAKRO softwaru InvenTEX, pro modelování a stupňování byly tyto díly importovány do AccuMarku
Work with aim at model solution trousers for physically handicapped children, fasten to wheelchair, and processing design documentation given model help of CAD system. Work characterize sorts handicap, physically handicapped and clothing for these person. Deal also about pertinence jeans trousers for handicap and present model suggestions these trousers. Basic construction, was create help of function Macro software InvenTEX, for modeling and intensification were these part import to AccuMarku.
Description
katedra: KKV; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 41 s., 19 s. obr. příloh
Subject(s)
vrozené vady, tělesné postižení, oděvní výrobek, módnost, jeansy, materiál, střihová konstrukce, modelové řešení, stupňování, automatická konstrukce, CAD systémy, congenital defekt, handicapped, article of clothing, modishness, jeans, material, shear construction, model solution, graduation, automatic construction, CAD system
Citation
ISSN
ISBN