Účetní řešení projektu fúze dvou společností

dc.contributor
dc.contributor.advisorMalíková Olga, Ing. Ph.D. : 54828
dc.contributor.authorFejtková, Šárka
dc.date.accessioned2021-08-10T06:40:34Z
dc.date.available2021-08-10T06:40:34Z
dc.date.committed2022-8-31
dc.date.defense2021-06-09
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2021-6-9
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je shrnutí základních odborných informací v oblasti přeměn obchodních společností z právního, účetního a daňového pohledu a následný návrh aplikace zjištěných poznatků na příkladu účetního řešení přeměny dvou obchodních společností. Práce je rozčleněna do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá druhy přeměn obchodních společností, detailnějším pohledem na vybraný druh přeměny, kterou je fúze, a nastíněním právních, účetních a daňových dopadů této přeměny. Praktická část je věnována konkrétnímu příkladu fúze dvou obchodních společností. S využitím načerpaných informací z teoretické části je popsán harmonogram prací na přípravě fúze, navrženo účetní řešení fúze, zahajovací rozvaha nástupnické organizace včetně přílohy a některá další konkrétní řešení případu v oblasti účetnictví.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor's thesis is the summary of basic professional information in the field of company transformations from a legal, accounting and tax point of view and the subsequent proposal to apply these findings on the example of an accounting solution for the transformation of two companies. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the types of transformations of companies, with more detailed look at the selected types of transformation, which are mergers. This part outlines the legal, accounting and tax implications of the transformation. The practical part deals with a specific example of the merger of two companies. Using information gathered from the theoretical part, the work schedule for the preparation of the merger, the accounting solution of the merger, the opening balance sheet of the successor organization, including the appendix and some other specific solutions in the field of accounting are suggested.en
dc.description.mark
dc.format53 s. (78 635 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Tabulky nejsou
dc.identifier.signatureV 202102848
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160322
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemDEPAMPHILIS, Donald M. 2018. Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities. 9hindexth ed. London: Academic Press. ISBN 978-0-12-801609-1. itemDVOŘÁK, Tomáš.~2015. Přeměny obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-803-1. itemKUHN, Petr.~Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev: komentář. 2010. Praha: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-056-0. itemSEDLÁČEK, Jaroslav.~2014. Účetnictví přeměn obchodních korporací. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-508-1. itemSKÁLOVÁ, Jana. 2015.~Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-699-0. itemWEBER, Yaakov, Shlomo Y. TARBA a Christina O&
dc.relation.isbasedonx308;BERG.~2014. A comprehensive guide to mergers & acquisitions: managing the critical success factors across every stage of the M&A process. Upper Saddle River: Financial Times/Prentice Hall. ISBN 978-0-13-301415-0. itemPROQUEST. 2020. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2020- 09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant:~Ing. Iva Blažkovápar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectpřeměny obchodních společnostícs
dc.subjectprojekt fúzecs
dc.subjectprůběh fúzecs
dc.subjectúčetní řešení fúzecs
dc.subjectakvizicecs
dc.subjecttransformations of companiesen
dc.subjectmerger projecten
dc.subjectmerger processen
dc.subjectaccounting merger solutionen
dc.subjectacquisitionsen
dc.titleÚčetní řešení projektu fúze dvou společnostícs
dc.titleAccounting Solution for a Merger Project between Two Companiesen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE18000209
local.identifier.stag41615
local.identifier.verbis
local.identifier.verbise56a191f-5c34-4a97-9348-ab352afa1858
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2848
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Fejtkova_BP.pdf
Size:
791.61 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP__Fejtkova,_Sarka__Posudek_vedouciho.pdf
Size:
215.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP