Netkaná textilie a pletenina v interiéru

Title Alternative:Nonwoven textile and knitted fabric in interior
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou textilního nástěnného objektu kombinací netkané textilie a pleteniny. Teoretická část obsahuje přehled historie a současnosti bytových textilií s ohledem na společenský vývoj. Dále se zabývá možnostmi vzorování pletenin - zejména pletenin zátažných. Poslední část popisuje technologie výroby netkaných textilií. V praktické části je uvedena volba a popis inspiračního zdroje a návrhy nástěnných objektů navržených na jeho základě. Dále popisuje postup realizace zvoleného návrhu a možnosti jeho využití v interiéru.
This bachelor thesis deals with designing and manufacturing of wall decoration using combination of nonwoven and knitted textiles. The theoretical part maps over history and today of household textiles with a view of a social evolution. Furthermore, there are summed up the possibilities of knitted patterning - especially in weft knitting. The last part of the theoretical section deals with production technologies of nonwoven textiles. The practical part describes the used inspiration sources. There is also described manufacturing the chosen design and possibilities of its final placement.
Description
katedra: KDE; rozsah: 77
Subject(s)
nástěnný objekt, bytové textilie, netkaná textilie, pletenina, wall decoration, household textiles, nonwoven textile, knitted fabric
Citation
ISSN
ISBN