Distanční studijní materiály pro studenty češtiny jako cizího jazyka - vstupní úroveň Slované

Title Alternative:Distant Learning Materials for Students of Czech as a Foreign Language - an Entry Level Slavs
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Jádrem bakalářské práce bylo vytvoření distančního elektronického kurzu češtiny pro cizince určeného zahraničním studentům Slovanům Technické univerzity v Liberci. Text bakalářské práce je tedy komentářem kurzu.V úvodu nastíním základní pravidla tvorby distančního vzdělávacího materiálu a v dalších částech se budu zabývat popisem kurzu. Kurz obsahuje několik oddílů, jež jsou zaměřeny na výuku jazykových prostředků a řečových dovedností. Každý oddíl bude popsán v jednotlivé kapitole. Na začátku každé kapitoly budu věnovat pozornost teoretickým poznatkům, které jsem při tvorbě výukových materiálů a cvičení pro kurz uplatnila, a následně budou tyto vybrané výukové materiály a cvičení detailně popsány. Výukovými materiály míním PowerPointové prezentace, které považuji za ideální prostředek distančního vzdělávání. Popisy prezentací a cvičení budou podpořeny vizuálními ukázkami.
Description
77 s., 3 s. příl. :il., tab. +CD ROM
Subject(s)
e-learning, Czech language, educational courses, e-learning, čeština, vzdělávací kurzy
Citation
ISSN
ISBN