Společné podnikání více fyzických osob

Title Alternative:Joint Business More Individual Entrepreneurs
dc.contributor.advisorHorák, Josef
dc.contributor.authorBlažek, Josef
dc.date2010
dc.date.accessioned2013-12-30
dc.date.available2013-12-30
dc.date.committed2010-05-07
dc.date.defense2010-06-16
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2009-10-31
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KFÚ; rozsah: 88cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možnostmi spolupráce více fyzických osob při podnikání. Česká legislativa umožňuje spolupráci členů rodiny, spolupráci více podnikajících osob a společné podnikání prostřednictvím právnické osoby. Každý ze způsobů spolupráce má své kladné i záporné stránky. Práce vymezuje legislativu, na základě které je možné podnikat v České republice. Významným problémem při volbě optimálního způsobu podnikání je vedení účetnictví. Podnikatel musí zvážit, který ze způsobů vedení účetnictví je pro něj nejvýhodnější a nejméně zatěžující. Při výběru vhodného způsobu spolupráce je třeba zohlednit možnosti podnikání spolupracovníků a očekávanou dobu spolupráce. Každý způsob spolupráce si vyžaduje provedení specifických administrativně - právních kroků. Rozdílné způsoby společného podnikání více fyzických osob se projeví v rozdílné výši odváděných daní a tedy i v rozdílné výši příjmu, který jednotliví spolupracovníci získají. Na základě posouzení kladů a záporů jednotlivých alternativ lze přistoupit k výběru nejlepší varianty společného podnikání.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is engaged with the options for cooperation of multiple physical entities when conducting business. Czech legislation permits cooperation among family members, multiple business entities and joint ventures through legal entities. Each of the methods for cooperation has its own positive and negative sides. The work defines the legislation on the basis of which it is possible to conduct business in the Czech Republic. A significant issue during the selection of the optimal method for conducting business is accounting management. An entrepreneur must consider which of the methods for managing accounting is the most beneficial and least burdensome to it. When selecting the appropriate method of cooperation, it is necessary to take into account the options for the business of associates and the anticipated period of cooperation. Each method of cooperation requires the performance of specific administrative - legal steps. Different methods of joint ventures by multiple physical entities manifest themselves in different amounts for levying taxes and also in the different amounts of income, which individual associates obtain. On the basis of an assessment of positives and negatives of individual alternatives, it is possible to move toward the selection of the best variants for joint ventures.en
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/5543
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectdaňová evidencecs
dc.subjectdaňová optimalizacecs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectsdružení osobcs
dc.subjectspolečnost s ručením omezenýmcs
dc.subjectspolupracující osobacs
dc.subjectúčetnictvícs
dc.subjectživnostcs
dc.subjecttax accountingen
dc.subjecttax optimizationen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectlimited companyen
dc.subjectmultiple business entities accountingen
dc.subject.verbisaccountingen
dc.titleSpolečné podnikání více fyzických osobcs
dc.title.alternativeJoint Business More Individual Entrepreneursen
dc.typeThesis
local.departmentKFUcs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.identifier.stag16026
local.identifier.verbis446073
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:01:18cs
local.verbis.studijniprogramKFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_16026.pdf
Size:
561.38 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce