Dynamické namáhání šicích nití při tvorbě řetízkového a vázaného stehu

Title Alternative:Dynamic stress of sewing thread in the development of chain and bound stitch
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The work deals with identifying forces acting on the thread during sewing. This force is measured contactless method using high-speed camera. The actual method involves scanning the track threads, the threads of the road traveled for some time and then obtains this track speed, acceleration and force.
Práce se zabývá zjišťováním síly, působící na nit v průběhu šití. Tato síla je zjišťována bezkontaktní metodou pomocí vysokorychlostní kamery. Samotná metoda spočívá ve snímání dráhy nitě, kterou daný úsek nitě urazí za určitý čas a z této dráhy pak získává rychlost, zrychlení a samotnou sílu.
Description
katedra: KOD; rozsah: 89s
Subject(s)
stress, high-speed camera, track, power, speed, acceleration, namáhání, vysokorychlostní kamera, dráha, síla, rychlost, zrychlení
Citation
ISSN
ISBN