Zjišťování odolnosti voděodolných textilií proti poškození

Abstract
V bakalářské práci se zkoumá funkčnost outdoorových materiálů po mechanickém namáhání. K řešení dané problematiky byly materiály testovány na oděr na odíracím zařízení a mačkavost metodou dutého válce. Podstatou práce bylo zkoumání poklesu výšky vodního sloupce a propustnosti vodních par před i po mechanickém namáhání. Závěr práce spočívá ve vyhodnocení deformace materiálů dle mikroskopické analýzy. Konečné porovnání výsledných hodnot vodního sloupce a propustnosti vodních par před i po mechanickém namáhání.
The bachelor thesis explores the functionality of outdoor materials after mechanical stress. To solve this issues, the materials was tested on abrasion on abrasion device and crunching the hollow cylinder method. The principle of the work was study of the decrease of water column height ane water vapor permeability before and after mechanical stress. The conclusion of the thesis is to evaluate the deformation of materials according to microscopis analysis. Final comparison of the resulting values of water column and water vapor permeability before and after mechanical stress.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: outdoorové materiály, mechanické namáhání, oděr, mačkavost, metoda dutého válce, vodní sloupec, Keywords: outdoor materials, mechanical stress, abrasion, crunching, hollow cylinder method, water column
Citation
ISSN
ISBN