Příspěvek k analýze závěrečné fáze zrodu a formování irské národní identity (Boje za národní nezávislost a stát 1912/16 - 1929)

Title Alternative:Contribution to the Analysis of the Final Stage of Birth and Forming of Irish National Identity in the Years of Struggle for the National Independence and after the Foundation of the Sovereign Irish State (1912/16-1929)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Diploma paper is based on the analyses of creation and shaping of Irish national identity during the fight for a national self-determination up to the creation of an independent state. This paper deals with a period starting with the Anglo-irish Union up to the creation of the Irish Free State and its stabilization. A special emphasis is focused on the final stage of autonomy struggle from 1916 to 1923. The paper is divided into three main parts, where are analyzed key Ireland?s development events, which influenced the autonomy struggle and formation of the national identity.
Diplomová práce se zabývá analýzou zrodu a formování irské národní identity v době boje za národní sebeurčení až po vznik samostatného státu. Tato práce se věnuje období od vzniku britsko-irské unie až po vznik Svobodného irského státu a jeho stabilizace. Zvláštní důraz je kladen na konečnou fázi boje za autonomii v letech 1916-1923. Práce je rozdělena na tři hlavní části, v nichž jsou rozebrány klíčové události vývoje Irska, které ovlivnily boj za samostatnost a zrod národní identity.
Description
katedra: KHI; přílohy: 1xCD; rozsah: 108 stran, VII příloh
Subject(s)
autonomy, conservative party (tories), famine, feinians, gaelic culture, ira, irish free state, labour party, league, liberal party (whigs), nationalism, national self-determination, northern ireland, parliament, revolution, sinn féin, tenant, ulster, union, unionism, autonomie, feiniáni, gaelská kultura, hladomor, ira, konzervatisté (toryové), labouristé, liberálové (whigové), liga, nacionalismus, nájemce, parlament, revoluce, sebeurčení národa, severní irsko, sinn féin, svaz, svobodný irský stát, ulster, unionismus
Citation
ISSN
ISBN