Tester pro analýzu signálu z průtokoměrného čidla

Title Alternative:Tester for the flow sensor signal analysis
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce je zaměřena na návrh a realizaci přípravku pro ověření citlivosti čidel elektromagnetických průtokoměrů za využití mikroprocesoru s jádrem typu Cortex-M. Vstupní obvod je určen pro snímání nízkoúrovňového diferenciálního signálu průtokoměrného čidla s dostatečným zesílením a jeho zpracování pomocí 16bitového analogově-číslicového převodníku s dostatečnou vzorkovací frekvencí. Budicí obvod má za úkol napájet cívky střídavým obdélníkovým průběhem s konstantní absolutní hodnotou proudu. Zároveň musí být dostatečně robustní pro spínání vyšších indukčností. Řídicí část zajišťuje koordinaci jednotlivých elektronických bloků, výpočty, autodiagnostiku a základní interakci s uživatelem. Důraz je kladen i na nízkou spotřebu, proto je pro napájení analogové i digitální části zvoleno jednotné napětí stabilizované pomocí spínaného zdroje. Výběr vhodných integrovaných obvodů je popsán v teoretické části i s uvažovanými alternativami. Na základě rozboru problematiky byl navržen a realizován elektronický obvod schopný vyhodnocovat signál z průtokoměrného čidla.
Description
66 s., 17 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
signal processing, zpracování signálů
Citation
ISSN
ISBN