Tématika hříchu v německé literatuře

Title Alternative:The Subject of Sin in German Literature
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My Diploma Thesis deals with the topic Sin in the literarily-historical consequences, mainly in the baroque literature. In the first part there is defined the concept of the Sin and subscribed the Sin comprehension process since the beginning of the Christianity till 20th century. More closely is subscribed the baroque epoch, the general problems, ideology, philosophy and the literary production of the epoch. One chapter is dedicated to the selected poems of Andreas Gryphius. On the basis of Gryphius poems are circumscribed main topics related to the concept of the Sin. The last part reflects the rendering of the Sin in the works of the various baroque authors. The results of the work are illustrated in the diagram, which is found in the appendices.
Práce se zabývá tématikou hříchu v literárně-historických souvislostech, přičemž se zaměřuje na období baroka. V první části je definován pojem hříchu a nastíněn vývoj chápání hříchu od počátku křesťanství až po 20. století. Blíže je popsáno období baroka, obecné problémy, ideologie, filosofie a literární tvorba doby. Jedna kapitola je věnována vybraným básním Andrea Gryphia, na jejichž základě jsou vymezena hlavní témata související s pojmem hříchu. Poslední část reflektuje ztvárnění tématiky hříchu u různých autorů doby baroka. Výsledky práce jsou znázorněny v diagramu v příloze.
Description
katedra: KNJ; rozsah: 94 s., 6 s. příloh
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN