Německý jazyk v době baroka - na příkladu kroniky města Žitavy z roku 1716

Abstract
V této práci bude analyzována a popsána kronika města Žitavy z roku 1716. To se realizuje na více úrovních. První část se věnuje historickému a jazykovému kontextu a městské kronice jakožto druhu textu. Druhá část zahrnuje informace o kronice a metody používané při analýze v třetí části. V třetí části bude popsána městská kronika z hlediska hmotné a jazykové podoby, a to v oblastech typografie, grafemika, morfologie, lexikologie, syntax a textová lingvistika a druh textu.Není cílem provést úplnou analýzu všech detailů, ale jde o ucelený popis díla v jeho historickém a funkcionálním kontextu. V každé z vybraných materiálních a jazykových oblasti budou identifikovány a na vhodných úseků textu analyzován a popsán.Jako podklad k porovnání sloužili novější díla k dějinně Žitavy a aktuální jazykové normy.
This paper gives an analysis and description of the town chronicle of Zittau. This is done in several areas.The first part deals with the historical and linguistic context and the text type town chronicle. The second part gives information about the analyzed book and the methods used for analyzing the chronicle. In the third part, there will be a description of the town chronicle according to its' physical and linguistic characteristics in the areas of typography, orthography, morphology, lexis, syntax and text linguistics and stylistics.The aim of this paper is not to analyze all items in detail, but the aim is to give a holistic description of the book in its' historical and functional context. In order to realize this, I identified striking aspects in every chosen area of description and analyzed and described them on the basis of suitable text sections.As a point of comparison, there are used newer Text about the history of Zittau and current linguistic standards.
Description
Subject(s)
nová horní němčina, barok, městská kronika, Zittau, Carpzov, New High German, baroque, town chronicle, Zittau, Carpzov
Citation
ISSN
ISBN