Tvorba interní analytiky prostřednictvím SQL a BI softwaru GoodData

Abstract
Tato bakalářská práce se teoreticky zabývá problematikou z oblasti databází, SQL a datové vizualizace. Tyto teoretické znalosti následně využívá při praktickém zpracovávání dat v jazyce SQL a vizualizacích dat v platformě GoodData. Cílem je zanalyzovat data získaná z interních aplikací do prezentovatelné podoby. Výsledkem této práce je návrh a zpracování dashboardu pro zaměstnance firmy, ve kterém si mohou na denní bázi kontrolovat ukazatele své výkonnosti.
This Bachelor thesis focuses on the theory behind database systems, SQL and data visualization. The theory part of this thesis is then used in practice processing, analysing, and visualising of data on the GoodData platform. The aim of this thesis is to analyse data from internal applications and to visualise them on the GoodData platform. The result of this thesis is a mockup and a creation of a dashboard for employees. The employees can check on daily basis their performance indicators.
Description
Subject(s)
Datová analytika, datová vizualizace, SQL, databáze, datové modelování, GoodData, Business intelligence, Data analytics, data visualization, SQL, database, data modeling, GoodData, Business intelligence
Citation
ISSN
ISBN