Hodnocení metodiky řízení logistického procesu pomocí počítačové simulace

Abstract
Cílem práce je vyhodnocení a následné porovnání dvou možných principů řízení lakovny. Jedná se o princip řízení na základě zákaznických odvolávek a o princip řízení na základě limitů skladu. Kritériem hodnocení je velikost skladu, kde podnikovým cílem je dosahovat co nejmenší skladové zásoby. Ke zjištění, která z uvedených metod je pro podnik výhodnější, jsou využity počítačové simulace. Konkrétně simulační program Witness, který napomůže zjednodušit a urychlit vyhodnocování a výběr pro podnik ekonomicky nejvýhodnější varianty.
The object of this thesis is to evaluate and compare two possible principles of paint shop management. The first principle management is based on customer needs and requirements and the second one is principle based on warehouse limits. The evaluation criterion is the size of the warehouse, where the objective of the company is to achieve the smallest possible stocks in warehouse. Computer simulations, specifically the Witness simulation program, will help to determine which of these method of the paint shop management is more beneficial for the company, wich will help simplify and accelerate the evaluation and selection for the company the most economically advantageous variants.
Description
Subject(s)
Procesy, logistické procesy, řízení lakovny, minimální velikost skladu, simulace, Process, logistic process, paint shop management, minimum warehouse size, simulation
Citation
ISSN
ISBN