Noční motýli - kolekce doplňků inspirovaná skleněnými knoflíky

Abstract
Ve své bakalářské práci vytvářím kolekci doplňků (knoflíky, tunely do uší a plugy). Pro inspiraci se zaměřuji na život nočních motýlů a jejich housenek, kde využívám jejich barevnosti a různorodosti. Tyto poznatky v ní dále zpracovávám a pomocí nich dále vytvářím kolekci doplňků s motivy těchto nočních tvorů. Celá kolekce se skládá z tunelů do uší, plugů a knoflíků. Každý kousek z kolekce v sobě nese jedinečný design v podobě použitých stylizovaných prvků typických pro jednotlivé druhy můr, jimiž je daný kousek inspirovaný.
In my bachelor's thesis I create a collection of accessories (buttons, ear tunnels and plugs). For inspiration, I focus on the life of moths and their caterpillars, where I use their colors and diversity. I further process this knowledge in it and with the help of which I further create a collection of accessories with motifs of these nocturnal creatures. The whole collection consists of ear tunnels, plugs and buttons. Each piece from the collection carries a unique design in the form of used stylized elements typical of individual types of moths, which inspire the piece.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: můry a jejich housenky, tunely, plugy, piercingy, skleněné knoflíky, Key words: moths and their caterpillars, tunnels, plugs, piercings, glass buttons
Citation
ISSN
ISBN