Diagnostika žáků se sluchovým postižením předškolního a mladšího školního věku

Title Alternative:Diagnostics of hearing impaired pupils of pre-school and elementary school age
Abstract
Diplomová práce se zabývá možnostmi diagnostiky dětí a žáků se sluchovým postižením. Uvádí klasifikaci sluchových vad a jejich vliv na vývoj dítěte. Zabývá se typy vzdělávání žáků se sluchovým postižením a jejich osobnostními a vzdělávacími potřebami. V současné době je aktuální téma společného vzdělávání. Uvedené diagnostické metody by měly pomoci především učitelům v běžných školách při zjišťování speciálních potřeb žáků a vytváření odpovídajících metod výuky.
This thesis deals with the possibilities of diagnostics of children and pupils with hearing impairment. It presents the classification of hearing defects and their impact on child development. It deals with the types of education of hearing impaired pupils and their personal and educational needs. Currently, the hot topic is a joint learning. Mentioned diagnostic methods should especially help teachers in mainstream schools in identifying special needs of students and to create adequate teaching methods.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN