Kreditní zprávy, aktuální, ucelený a komplexní profil konkrétní firmy

Title Alternative:Credit reports, current compact and global profile of concrete company
Abstract
Tato diplomová práce Kreditní zprávy, aktuální, ucelený a komplexní profil konkrétní firmy si klade za cíl, pokusit se navrhnout vylepšení stávajícího postupu a struktury zpracování kreditních zpráv společnosti Soliditet, s.r.o. se zaměřením na problematické části zpracování. V rámci analýzy kreditní zprávy a postupu zpracování taktéž poskytnout zpracovatelům návod, jak při zpracování kreditních zpráv správně postupovat, aby byly zpracovávány na vrcholové úrovni a zpracovatelé byli schopni získat co nejvíce doplňujících hospodářských informací o prověřovaných ekonomických subjektech. Analýza kreditní zprávy doplněná o postup zpracování problematických částí, a skutečností vzešlých z provedeného průzkumu má současným i budoucím zpracovatelům napomoci pochopit náplň práce, odstranit chyby vznikající při zpracování kreditních zpráv, a tím dosáhnout zvýšení jejich kvality a konkurenceschopnosti na trhu.
Description
101 s., 7 s. příl. :il., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
managerial economics, podniková ekonomika
Citation
ISSN
ISBN