Proces nákupu ve Škoda Auto Motorsport

Title Alternative:Purchasing process in Škoda Auto Motorsport
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In my diploma work I made an analysis of current form of purchasing proces in Škoda Motorsport (TS). I have emphasized its assets and negative feature as well and also environment in which doest it work. Strain for a change is connected with the risk according to the following consequences, nevertheless new ways are beginning of progress and so, in final outcome, main key to the success. If we carry this general piece of knowledge to the Škoda Motorsport, we can say, that implementation of progressive solutions in the purchasing proces is necessary for the future succes of the whole department. I have presented a new koncept of this prcces and I believe that its expectation to the future are more than favourable.
Ve své diplomové práci jsem provedl analýzu současné podoby procesu nákupu Škoda Motorsport (TS). Vyzdvihl jsem jeho klady i zápory a prostředí, ve kterém funguje. Úsilí po změně je spojeno s rizikem vzhledem k vyvíjejícím se následkům, nicméně nové cesty jsou začátkem pokroku a tím, v konečném důsledku, klíčem k úspěchu. Přeneseme-li tento všeobecný poznatek na Škoda Motorsport, dá se říci, že implementace inovativních řešení, v procesu nákupu, je nezbytná pro budoucí úspěch oddělení. Představil jsem zde novou koncepci tohoto procesu a věřím, že jeho výhlídky do budoucna jsou více než dobré.
Description
katedra: KPE; rozsah: 60
Subject(s)
purchasing process, nákupní proces
Citation
ISSN
ISBN