Palabras de origen Inglés Antiguo en las novelas de Javier Marías

Title Alternative:Words of Old English origin in the novels of Javier Marías
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Jedním ze zajímavých prvků vytříbeného stylu španělského spisovatele Javiera Maríase je bezesporu používání slov staroanglického původu. Ve své práci se věnuji zkoumání právě tohoto fenoménu a to hned z několika pohledů. Zajímám se o původ a význam jednotlivých slov, vysvětluji, jakou roli plní při stavbě promyšlených příběhů, nacházím v nich literární figury. Praktickou částí mé práce tvoří řízené rozhovory, které slouží k zjištění, jak zkoumaná slova působí na běžného čtenáře. Zároveň čtenářům přibližuji dvě zajímavé teorie Ecovu o modelových čtenářích a Žilkovu o intertextuální aluzivnosti.
Description
60 s. +CD ROM
Subject(s)
Spanish prose literature, belles-lettres, španělská próza, umělecká literatura
Citation
ISSN
ISBN