Specifika výuky výtvarné výchovy u dětí s ADHD na 1. stupni základní školy

Title Alternative:Specifics of Art education of children with ADHD at the primary school
dc.contributor.authorZimová, Nikola
dc.date.accessioned2018-12-03T18:41:59Z
dc.date.available2018-12-03T18:41:59Z
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na specifika výuky výtvarné výchovy u dětí s ADHD na 1. stupni základní školy. Pozoruje přístupy pedagogů k žákům se syndromem ADHD ve výuce výtvarné výchovy a klade důraz na používání jednotlivých metod a forem v praxi. Diplomová práce má teoreticky empirický charakter. Teoretické část se zabývá nejprve oblastí ADHD, ve které jsou popisovány dílčí faktory. Následuje charakteristika poruchy pozornosti a oblast výtvarného projevu. Empirická část využívá kvalitativní výzkum s použitím metody polostrukturovaného rozhovoru, s jehož pomocí dochází k analýze specifik praxe současné výuky výtvarné výchovy s dětmi s ADHD. Na základě analýzy získaných dat jsou formulována doporučení pro zkvalitnění výuky výtvarné výchovy u žáků s ADHD.cs
dc.description.abstractAbstract this diploma thesis focuses on the specifics of art education in children with ADHD at the first grade of elementary school. It observes pedagogical approaches towards pupils with ADHD syndrome in art education and emhasizes the use of individual methods and forms in practice. The thesis is theoretically empirical. The theoretical part deals firstly with areas of ADHD that attention and artistic expression. The empirical part uses qualitative research using a semi-structured interview method, which analyzes the specifics of the practice of contemporary art education with children with ADHD. Based on the analysis of the obtained data, recommendations for improving the quality of art education in pupils with ADHD are formulated.en
dc.identifier.signatureV 228/17 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60805
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisvýtvarná výchovacs
dc.subject.verbisporucha pozornosti spojená s hyperaktivitoucs
dc.subject.verbisart educationen
dc.subject.verbisattention deficit hyperactivity disorderen
dc.titleSpecifika výuky výtvarné výchovy u dětí s ADHD na 1. stupni základní školycs
dc.title.alternativeSpecifics of Art education of children with ADHD at the primary schoolen
dc.typediplomové prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationDIP
local.identifier.verbiskpw06537222
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-19-25 19:19:09cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
243.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
322.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
324.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_22817_P.pdf
Size:
2.77 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP