Model meziobratlové ploténky

Title Alternative:Computer modelling of intervertebral disc
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce navazuje na diplomovou práci Radima Doležala: Model meziobratlové ploténky (TUL, 2008). V práci je řešen problém zatížení meziobratlové ploténky. Za pomoci programů CATIA a Ansys je vytvořen model ploténky krční páteře. Na modelu je použita metoda pro simulaci nelineární vlákenné struktury. Dále jsou na model aplikovány okrajové podmínky odpovídající zatížení ploténky ve středním anatomickém postavení. Na modelu je provedena deformačně napětová analýza. Výsledkem této analýzy je rozložení mechanického napětí a vzniklých deformacích v modelu. Vzniklé výsledky jsou sledovány výhradně v oblasti anulu, protože právě anulus je částí, ve které dochází nejčastěji k poruchám meziobratlové ploténky.
This bachelor´s work is continuance of diploma thesis of Radim Doležal: Modelling of intervertebral disc (TUL, 2008). A problem of intervertebral disc in cervical spine is being solved at this work. The model of intervertebral disc is created in software CATIA and Ansys. The method of simulation nonlinear fiber structure in anulus is used in the model. Then boundary condition appropriate to loads taking effect at the intervertebral disc in central anatomical position are applied in the model. The strain and stress analysis is performed. The findings of the analysis are distribution of stress and deformations in the model. The findings are monitored mainly in the anulus because the anulus is the part of the intervertebral disc where the intervertebral disc is broke down most often.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 DVD; rozsah: 48 stran
Subject(s)
biomechanika, modelování, meziobratlová ploténka, ansys, biomechanics, modelling, intervertebral disc, ansys
Citation
ISSN
ISBN