Způsoby využívání volného času dětí školního věku v dětském domově

Abstract
Bakalářská práce se zabývá tématem využívání volného času dětí v dětském domově. Vysvětluje pojem volného času a výchovy. Popisuje subjekty, které se volným časem zabývají a poskytují nabídku volnočasových aktivit. Práce se specializuje na charakteristiku konkrétního dětského domova v Jablonném v Podještědí. Zkoumá, jaké způsoby využití volného času jsou dětem nabízeny. Analyzuje nabídku volnočasových aktivit, zda je pro děti v domově vyhovující a dostačující. Zajímá se, v jakém rozsahu mají o volnočasové činnosti zájem děti školního věku 1. stupně oproti dětem 2. stupně ZŠ.
The bachelor's thesis deals with the use of children's leisure time in an orphanage. Explains the concept of leisure and education. It describes the subjects that deal with leisure time and provide an offer of leisure activities. The work specializes in the characteristics of a specific children's home in Jablonné in Podještědí. It examines the ways in which leisure time is offered to children. It analyzes the offer of leisure activities, whether it is suitable and sufficient for children in the home. He is interested in the extent to which children of school age of the 1st grade are interested in leisure activities compared to children of the 2nd grade of elementary school.
Description
Subject(s)
Děti školního věku Dětský domov Osobnost pedagoga Rodina Volný čas Volnočasové aktivity Výchova volného času Ústavní a výchovná zařízení, Family Free time activities Children's Home Leisure School children Tutor
Citation
ISSN
ISBN