Vybrané problémy dětí mladšího školního věku a jejich eliminace pomocí léčivých příběhů

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Závěrečná práce popisuje vybrané problémy dětí mladšího školního věku a předkládá možnost jejich eliminace pomocí léčivých příběhů. Představuje narativní přístup učitele k žákům prvního stupně základní školy, zdůrazňuje schopnost mentalizace v procesu utváření subjektivní reality, která umožňuje pochopení a řešení zátěžových situací, otevírá tak cestu k individuálnímu osobnostnímu růstu každého žáka a následně celého třídního kolektivu včetně učitele samotného.Práce na konkrétních příkladech demonstruje nabídku řešení vybraného problému skrze léčivý příběh utvářený pro individuální těžkou situaci.
Final thesis describes selected problems of younger school age children and offers options of their elimination by using healing stories. It introduces the narrative approach of a teacher to first grade students by emphasizing the ability of mentalization in a process of creation of subjective reality that enables understanding and resolution of stressful situations. Such approach reveals a path to individual personal growth of every student and consequently the whole class collective including the teacher.Thesis demonstrates in specific cases potential solutions through healing stories created for specific uneasy situations.
Description
Subject(s)
Narativní přístup, narace, mentalizace, zrcadlení, subjektivní narativní realita, konstrukcionismus, terapeutický postmodernismus, dekonstruktivní naslouchání, Narrative approach, narration, mentalization, mirroring, subjective narrative reality, constructionism, therapeutic postmodernism, deconstructive listening
Citation
ISSN
ISBN
Collections