Dětské lyžařské školy

Title Alternative:Children Ski Schools
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis is divided into two parts. The first one introduces somatic, psychic and motoric particularities of children and characterizes ski methodologies. The second part evaluates the information gained in the questionnaires about methodical, organizational and economic performance of ten children ski schools. The findings are that 89 % of ski schools teach the carving technique, however, beginners are taught primarily the stem-turn technique. Regarding the personal structure, clients meet lectors with qualifications of ski instructor in 91 % of cases. In the conclusion an analysis of business activity of Tomáš Kraus´s ski school is created.
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část seznamuje se somatickými, psychickými, motorickými zvláštnostmi dětí a charakterizuje lyžařskou metodiku. Druhá část vyhodnocuje anketou získané informace o metodické, organizační a hospodářské práci deseti dětských lyžařských škol. Zjištěno bylo, že lyžařské školy v 89 % vyučují carvingovou techniku, avšak se začátečníky začínají zejména s technikou přívratnou. Z pohledu personální struktury se zákazníci v 91 % setkají s vyučujícími s kvalifikací instruktora lyžování. V závěru je vytvořena analýza podnikatelské činnosti lyžařské školy Tomáše Krause.
Description
katedra: KTV; přílohy: 1 CD; rozsah: 71 s., 1 s. obr. příloh.
Subject(s)
ski, ski school, business, methodology of skiing, technics of skiing, trainer, trainee, children, curve, lyže, lyžařská škola, hospodaření, metodika lyžování, technika lyžování, cvičitel, cvičenec, děti, oblouk
Citation
ISSN
ISBN