Život po kůrovci v národním parku České Švýcarsko

Abstract
Cílem bakalářské práce je zdokumentovat výskyt kůrovce v národním parkuČeské Švýcarsko a následnou obnovu zasažených lesů. Téma bylo nejprveumístěno do obecného kontextu kůrovcových kalamit a základních informacío lýkožroutu smrkovém (Ips typographus). Výsledkem bylo zpracovánínaučných tabulí o kůrovcových kalamitách a životu po kůrovci v národnímparku České Švýcarsko.
The aim of the bachelor thesis is to document the occurrence of bark beetlesin the Czech Switzerland National Park and the subsequent restorationof the ffected forests. The topic was first placed in the general context of barkbeetle calamities and basic information about the spruce lichen-eater(Ips typographus). The result was the elaboration of educational boards aboutbark beetle calamities and life after bark beetles in the Czech SwitzerlandNational Park.
Description
Subject(s)
lýkožrout smrkový, Ips typographus, kůrovcová kalamita, národní park ČeskéŠvýcarsko, obnova lesa, zásahy proti kůrovci, spruce lichen-eater, Ips typographus, bark beetle calamity, BohemianSwitzerland National Park, forest restoration, interventions against barkbeetles
Citation
ISSN
ISBN