Programátor PICKIT2 + vývojový kit

Title Alternative:PICkit2 Programmer + Educational Kit
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This document refers about the programming kit PICkit2 clone by Microchip. My job includes properties of single-chip processors and their problematice. My PICkit2 programming kit is designed from documentation by Microchip. It is made in the ITE Institute. This is a generation programmer for 8, 16 and some of 32-bit PIC and DSP processors family. For the development of printed circuit boards was used Eagle environment. I dealt with the actual production of printed circuit boards myself. I have put a summary as it is used for the manufacture of printed circuit boards in this work. Periphery of the programmer's is development kit VK1 ? mainboard for the target programmed processor. The development board is optimalizated for PIC 16F873. This board communicates with the programmer via the UART interface. For functionality our Programmer, it must be correctly installed. I used the free software distributed by Microchip. The complete firmware for the programmer can be installed from the PC via USB. Before this, PIC18F2550 requires bootloader for first comminication via USB. I illustraded this on a few pages. Otherwise, our programmer could be seen as a connecting device between the target processor and personal computer. I made a short program for simulation of functionality programmer. My document also includes a comparison of the original programmer distributed by the manufacturer and my product.
Tato práce pojednává o klonu programovacího kitu PICKIT2 od firmy Microchip. Zkraje nás provede oblastí jednočipových monolitických mikrokontrolérů a jejich problematikou. Můj programovací kit PICKIT2 je zhotoven na ústavu ITE za pomocí dokumentace, kterou poskytl výrobce. Programátor by se dal chápat jako mezičlánek mezi výchozím procesorem a osobním počítačem. Jedná se o generaci programátoru pro 8, 16 a některé 32-bitové mikrokontroléry rodiny PIC. Dále také podporuje DSP procesory a několik pamětí. Pro vývoj desky plošných spojů bylo použito prostředí Eagle. Samotnou výrobou desky plošných spojů jsem se zabýval sám. Do práce jsem vložil i shrnutí, jak taková výroba desky plošných spojů probíhá. Periferií programátoru je vývojový kit VK1 ? deska s paticí pro cílený programovaný integrovaný obvod. Vývojová deska je optimalizována pro mikrokontrolér PIC 16F873, do kterého jsem naprogramoval můj cílový simulační program. Tato deska komunikuje s programátorem přes rozhraní UART. Pro činnost mého programátoru je třeba i jeho oživení. K tomu mi slouží software distribuovaný firmou Microchip. Firmware pro programátor lze nainstalovat z osobního počítače přes rozhraní USB. Předem je nutný pouze zavaděč, který jsem do mikrokontroléru musel nahrát jiným programátorem. Přesný postup jsem názorně popsal na několika stránkách. K předvedení funkčnosti jsem vytvořil jednoduchý program pro cílený mikrokontrolér. Tento program je simulován v přípravku osazeném LED diodou. Přípravek je spojen s vývojovým kitem VK1, je tedy možné programovat mikrokontrolér a následně ověřit jeho funkci bez dalších úprav zapojení. Práce dále obsahuje srovnání originálního programátoru distribuovaného výrobcem s mým výrobkem.
Description
katedra: ITE; přílohy: CD ROM; rozsah: 53 s. (12 237 znaků)
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN