Vazby a vzory tkanin

Title Alternative:Weaves and patterns of fabrics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce je zpracování kapitoly textilního zbožíznalství pojednávající o vazbách a vzorech tkanin do e-learningové podoby, která je určena pro studenty kombinované formy studia oboru Textilní marketing. V první části je zpracována problematika kombinované formy studia, role studujících a tutora a předávání informací mezi nimi. Tato část dále obsahuje popis studijních materiálů a význam internetu ve vzdělávání. Druhá část je věnována textilnímu zbožíznalství a kapitolám vazby a vzory tkanin. Třetí část náleží e-learningu a způsobu tvorby ve výukovém prostředí Moodle.
The aim of this work is the elaboration of the chapter from the subject Knowledge of textile goods about weaves and patterns of fabrics to e-learning, which is intended for the students of the combined studies of Textile marketing. In the first part there are worked up problems of combinated studies, role of students, role of tutor and information presentation between them. The second part is attended to the Knowledge of textile goods and the chapters about weaves and patterns of fabrics. The third part is about e-learning and the way of making new learning course in the tutorial background of Moodle.
Description
katedra: KHT; rozsah: 41
Subject(s)
vazby, vzory, tkaniny, e-learning, kombinované studium, moodle, weaves, patterns, fabrics, e-learning, combinated studies, moodle
Citation
ISSN
ISBN