Zaměstnanost osob se zdravotním postižením

Title Alternative:Employment of Persons with Disabilities
dc.contributor.authorValášková, Martina
dc.date.accessioned2018-12-03T18:39:53Z
dc.date.available2018-12-03T18:39:53Z
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývala problematikou zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Cílem bakalářské práce bylo komplexně popsat problematiku zdravotního postižení ve vztahu k zaměstnanosti a zjistit postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v Libereckém kraji, s důrazem na jejich pracovní kompetence. Práce tvoří teoretickou a praktickou část. Teoretická část bakalářské práce objasňuje problematiku osob se zdravotním postižením na trhu práce pomocí zpracování a prezentací odborných zdrojů. Praktická část bakalářské práce zjišťuje pomocí analýzy dat, dotazníkového šetření a rozhovorů, jaké je postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v Libereckém kraji vzhledem k jejich kvalifikaci, vzdělání a kompetencím. Zaměřuje se také na aktivní politiku zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Libereckém kraji. Z výsledků průzkumu vyplynula navrhovaná opatření v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the employment of people with disabilities. The aim of the bachelor thesis was describe the issue of disability in relation to employment and to determine the position in the labor market in the Liberec region, with an emphasis on their working competencies. The thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part explains the issue of people with disabilities in the labor market through the processing and presentation of professional resources. The practical part of the bachelor's thesis identifies the position of persons with disabilities on the labor market in the Liberec region, due to their qualification, education and competences. It also focuses on an active employment politics for people with disabilities in the Liberec region. The results of the survey showed the proposed measures for the employment of people with disabilities.en
dc.identifier.signatureV 124/17 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60694
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbispolitika zaměstnanostics
dc.subject.verbisosoby se zdravotním postiženímcs
dc.subject.verbismanpower policyen
dc.subject.verbispeople with disabilitiesen
dc.titleZaměstnanost osob se zdravotním postiženímcs
dc.title.alternativeEmployment of Persons with Disabilitiesen
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06536980
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-14-25 19:14:18cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
14.21 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
325.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_12417_Pb.pdf
Size:
1.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP