Laboratorní přípravek pro měření a identifikaci parametrů elektrických motorů

Title Alternative:Laboratory setup for measurement and identification of electric drives parameters
dc.contributor.advisorDiblík, Martin
dc.contributor.authorHouserek, Pavel
dc.date2013
dc.date.accessioned2015-07-08
dc.date.available2015-07-08
dc.date.committed2013-01-03
dc.date.defense2013-02-04
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2012-10-10
dc.degree.levelbccs
dc.descriptionkatedra: MTI; přílohy: CD ROM; rozsah: 58 s. (55 488 znaků)cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je návrh laboratorního přípravku pro měření a identifikaci parametrů elektrických motorů. K měření základních elektrických parametrů je v této práci použitý synchronní motor s permanentními magnety. Vhodným použitím měřících metod bylo dosaženo výsledných parametrů měření. K získání potřebného cíle práce, bylo zapotřebí navrhnout a realizovat částečně automatizované pracoviště, které je řízené počítačem. Takto vytvořené pracoviště poskytuje změření potřebných parametrů. Skládá se z měřící ústředny, programovatelného zdroje elektrické energie, vytvořeného laboratorního přípravku a výpočetně-měřícího algoritmu. Ovládací a měřící algoritmus je napsán v prostředí Matlab. Pomocí vytvořeného algoritmu je ovládán vytvořený laboratorní přípravek, zdroj elektrické energie a jednotlivé měřící karty. K těmto měřícím kartám, které jsou vložené v měřící ústředně, je připojen vytvořený laboratorní přípravek a další použitá zařízení, která jsou potřebná ke změření základních elektrických parametrů synchronních motorů s permanentními magnety.cs
dc.description.abstractThe goal of this bachelor thesis is to design a laboratory product for the measurement and identification of parameters of electric motors. To measure the basic electrical parameters, a synchonous motor with permanent magnets is used. The final measurement parameters were achieved by using a suitable measurement methods. To obtain the required objectives of the work, it was necessary to design and realize a partially automated workplace that is computer controlled. A workplace created this way provides the measurement of needed parameters. It consists of measuring panel, programmable power supply, the designed lab product and computational/measurement algorithm. The controling and measuring algorithm is written using Matlab. By using this algorithm, the created lab product, power source and individual measurement cards are controlled. These measurement cards, that are inserted in the measuring data logger, are connected to the designed lab product and other used equipment, which are needed to measure the basic electrical parameters of synchronous motors with permanent magnets.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/12967
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectsynchronní motor s permanentními magnetycs
dc.subjectasynchronní motorcs
dc.subjectměřící kartacs
dc.subjectvinutícs
dc.subjectsynchronous motor with permanent magnetsen
dc.subjectasynchronous motoren
dc.subjectmeasurement carden
dc.subjectwindingen
dc.subject.verbiselektrické motorycs
dc.titleLaboratorní přípravek pro měření a identifikaci parametrů elektrických motorůcs
dc.title.alternativeLaboratory setup for measurement and identification of electric drives parametersen
dc.typeThesis
local.departmentMTIcs
local.identifier.stag25695
local.identifier.verbis470363
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:03:00cs
local.verbis.studijniprogramMTI Elektrotechnika a informatika/Elektronické informační a řídicí systémycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_25695.pdf
Size:
2.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_25695.pdf
Size:
314.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_25695.pdf
Size:
852.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_25695.pdf
Size:
1.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby