Analýza rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých oblastí Libereckého kraje

Title Alternative:Analysis of Socioeconomical Disparities in Local Areas of Liberec Region
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This dissertation is focused on regional development and concentrates on Liberec region and its regional socioeconomic disparities. It describes basic theories of regional development with emphasis on theory of learning regions. Explanation of regional disparities and description of some tools of regional policy follows. Then there is the description of actual situation in area of regional disparities in Liberec region and analysis of causes of them. With regard to defined economically weak areas of Liberec region, PESTEL analysis was carried out. Each area of this PESTEL analysis consists of description of general situation in region and then it focuses on economically weak areas. Based on results of PESTEL analysis, theory of learning regions is applied on Liberec region.
Tato závěrečná práce se zabývá oblastí regionálního rozvoje, konkrétně se zaměřuje na Liberecký kraj a jeho regionální disparity v socioekonomické oblasti. Jsou zde popsány základní teorie regionálního rozvoje s důrazem na teorii učících se regionů. Následuje vysvětlení problematiky regionálních disparit, a v návaznosti na to jsou představeny některé nástroje regionální politiky. Pak následuje popis současné situace disparit v Libereckém kraji a analýza jejich příčin. Vzhledem k definovaným hospodářsky slabým oblastem Libereckého kraje je pak provedena PESTEL analýza, která se v každé kapitole skládá z krátkého hodnocení celkové situace kraje a pak se soustředí na hospodářsky slabé oblasti. Vzhledem k zjištěným skutečnostem z PESTEL analýzy je pak aplikován princip rozvoje pomocí teorie učících se regionů.
Description
katedra: KEK; přílohy: CD ROM; rozsah: 78 s., 16 s. obr. příloh
Subject(s)
regional development, liberec region, regional disparities, theory of learning regions. pestel analysis, economically weak areas, regionální rozvoj, liberecký kraj, regionální disparity, teorie učících se regionů, pestel analýza, hospodářsky slabé oblasti
Citation
ISSN
ISBN