Ženské a mužské stereotypy v seriálu Teorie velkého třesku

Abstract
Cílem této bakalářské práce je analyzovat ženské a mužské stereotypy v americkém sitcomu Teorie velkého třesku z pohledu genderových studií. Teoretická část se zabývá popisem pojmů, jakými jsou stereotyp, předsudek a s tím související genderová role. Praktická část se věnuje demonstraci a případným vývojem stereotypních předsudků na konkrétních postavách a situacích v tomto televizním sitcomu. Práce se zaměřuje především na hlavní postavy, které svým ztvárněním a chováním buď podléhají určitým genderovým stereotypům, nebo je naopak boří.
The aim of this bachelor's thesis is to analyse female and male stereotypes in the American sitcom The Big Bang Theory from the perspective of gender studies. The theoretical part deals with the description of concepts such as stereotypes, prejudice, and the related gender role. The practical part is devoted to the demonstration and eventual development of stereotypical prejudices about specific characters and situations in this television sitcom. The paper focuses mainly on the main characters, whose portrayal and behaviour either submits to certain gender stereotypes or, on the contrary, destroys them.
Description
Subject(s)
Teorie velkého třesku, sitcom, stereotyp, předsudek, genderová role, feminismus, hloupá blondýnka, ženy a věda, hegemonní maskulinita
Citation
ISSN
ISBN