Tvorba zájezdu pro seniory z Libereckého kraje do NP České Švýcarsko

dc.contributor
dc.contributor.advisorSyrovátková Jaroslava, Ing. Ph.D. : 54972
dc.contributor.authorKvízová, Marcela
dc.date.accessioned2021-07-22T17:26:29Z
dc.date.available2021-07-22T17:26:29Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2021-06-08
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2021-6-8
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá jedním z nejdůležitějších bodů v činnosti cestovních kanceláří, a to organizací zájezdu. V této práci je zájezd organizován pro seniory z Libereckého kraje do lokality Národního parku České Švýcarsko. První kapitola definuje cestovní ruch a v krátkém průřezu se vrací zpět do historie cestovního ruchu a odhaluje vznik prvního zájezdu. Dále jsou v této kapitole charakterizovány činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur a vymezeny služby cestovního ruchu. Druhá část práce se věnuje zájezdu a všem náležitostem spojeným s jeho organizací. Následující kapitola patří k seznámení s destinací Národního parku České Švýcarsko a jeho nejnavštěvovanějším památkám. Kapitola o marketingovém výzkumu jen letmo představuje metody a důvody marketingového šetření, které bude dále využito v praxi. Hlavní část této práce začíná základními informacemi o zájezdu do Národního parku České Švýcarsko, kde je dále zahrnuta jeho přesná organizace. Práce pokračuje marketingovým výzkumem, který byl prováděn formou online dotazníkového šetření, a jeho následným vyhodnocením. Závěru této práce patří posouzení celého výzkumu v návaznosti na organizovaný zájezd a zhodnocení zájezdu samotného.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis deals with one of the most important aspects of travel agency activities which is organization of the package tour. In this thesis the package tour is organized for the seniors residing in the Liberec region. The first chapter specifies the term tourism and a brief return to history unveils the origin of the first tour. Furthermore, there are characterized the activities of travel bureaus and agencies as well as the definition of tourism services. Second segment of the thesis covers the package tour and all the matters regarding its organization. The next chapter acquaints about the destination of the National park Czech Switzerland and its most frequently visited monuments. The chapter concerning marketing research concisely introduces the methods and reasons of marketing survey, which will be further utilized in practice. The main section of this thesis starts with the key information regarding the package tour to the National park Czech Switzerland, which also includes its precise organization. Thesis nextly covers marketing research, which was carried out in the form of an online questionnaire survey, and its subsequent evaluation. The thesis conclusion assesses the full research regarding the package tour and evaluates the package tour itself.en
dc.description.mark
dc.format84 s. (102 486 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky, Mapy nejsou
dc.identifier.signatureV 202102805
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160277
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemDAVID, Petr a~SOUKUP, Vladimír. 1997. Průvodce po Čechách, Moravě, Slezku sv.14 České Švýcarsko, SaD nakladatelství a vydavatelství. 1. vyd. Praha. ISBN 80-86030-14-9. itemKOTÍKOVÁ, Halina. 2013. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu: 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4603-6. itemREIDL, Andreas. 2012. Senior - zákazník budoucnosti: marketing orientovaný na generaci 50+. 1. vyd. Brno: BizBooks. ISBN 978-80-265-0018-6. itemWORLD TOURISM ORGANIZATION. 1997. Second International Conference on Senior Tourism. Madrid: UNWTO. ISBN 92-844-0213-1. itemKolektiv autorů KCR VŠE v~Praze. 2008. Cestovní ruch pro všechny. 1.vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj. ISBN 978-80-73399-407-05. itemSYROVÁTKOVÁ, Jaroslava. 2011. Cestovní ruch v Libereckém kraji. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-704-8.~ itemSYROVÁTKOVÁ, Jaroslava. 2013. Specifické formy cestovního ruchu. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-927-1.~ itemPROQUEST, 2019. Databáze článků ProQuest (online). Ann Arbor, Mi, USA: Proquest. /cit. 2019-09-30/. Dostupné z: http: //knihovna.tul.cz/. enditemize parkonzultant: Ing. Jana Hamplovápar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectCestovní ruchcs
dc.subjectcestovní ruch seniorůcs
dc.subjectzájezdcs
dc.subjectorganizace zájezducs
dc.subjectNárodní park České Švýcarskocs
dc.subjectaktuální problematika v cestovním ruchucs
dc.subjectTourismen
dc.subjectsenior tourismen
dc.subjectpackage touren
dc.subjecttour organizationen
dc.subjectNational park Czech Switzerlanden
dc.subjectcurrent issues in tourismen
dc.titleTvorba zájezdu pro seniory z Libereckého kraje do NP České Švýcarskocs
dc.titleMaking a Trip for Seniors from the Liberec Region to the National Park Czech Switzerlanden
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMSCR
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000153
local.identifier.stag40355
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis6417f743-80b7-4fb8-aa31-0c0da68a1408
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2805
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Tvorba_zajezdu_pro_seniory_z_Libereckeho_kraje_do_NP_Ceske_Svycarsko.pdf
Size:
4.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Marcela_Kvizova_2021__Posudek_vedouciho_BP.doc
Size:
57 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP